trociny


trociny
Trociny się z kogoś sypią zob. sypnąć się 1.
Wypchaj się, daj się, każ się wypchać trocinami zob. wypchać się.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • trociny — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmos, blp, D. trocinyin {{/stl 8}}{{stl 7}} małe odpadki powstające przy obróbce mechanicznej drewna, głównie piłowaniu, używane w garbarstwie, jako materiał izolacyjny, opał oraz surowiec w przemyśle meblarskim; opiłki… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • trociny — blp, D. trocinyin «drobne odpadki powstające przy piłowaniu drewna, stosowane m.in. w budownictwie, garbarstwie» ◊ posp. Wypchaj się trocinami «nie zawracaj głowy, odczep się; nie dbam o ciebie» …   Słownik języka polskiego

  • ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ — мелкие древесные частицы, образуемые при распиловке древесины (Болгарский язык; Български) дървени стърготини (Чешский язык; Čeština) dřevěné piliny (Немецкий язык; Deutsch) Holzmehl (Венгерский язык; Magyar) fürészpor (Монгольский язык) модны… …   Строительный словарь

  • sypnąć się — 1. pot. Próchno się z kogoś sypie; trociny się z kogoś sypią «ktoś jest stary, niedołężny, bliski śmierci (rzadziej: skostniały umysłowo)» 2. Wąs, broda, zarost sypie się komuś «u młodego chłopca zaczyna się pojawiać zarost»: (...) wyrósł tego… …   Słownik frazeologiczny

  • sypać się — 1. pot. Próchno się z kogoś sypie; trociny się z kogoś sypią «ktoś jest stary, niedołężny, bliski śmierci (rzadziej: skostniały umysłowo)» 2. Wąs, broda, zarost sypie się komuś «u młodego chłopca zaczyna się pojawiać zarost»: (...) wyrósł tego… …   Słownik frazeologiczny

  • prasować — ndk IV, prasowaćsuję, prasowaćsujesz, prasowaćsuj, prasowaćował, prasowaćowany 1. «wywierać nacisk za pomocą prasy; tłoczyć, wyciskać, ściskać itp. coś w prasie, pod prasą» Prasować metal, trociny, wióry, tworzywa sztuczne. Prasować ziarna… …   Słownik języka polskiego

  • sypać — ndk IX, sypaćpię, sypaćpiesz, syp, sypaćał, sypaćany sypnąć dk Va, sypaćnę, sypaćniesz, sypaćnij, sypaćnął, sypaćnęła, sypaćnęli, sypaćnięty, sypaćnąwszy 1. «powodować opadanie czegoś sypkiego, rzucać czymś sypkim, napełniać coś czymś sypkim»… …   Słownik języka polskiego

  • ściółka — ż III, CMs. ściółkałce; lm D. ściółkałek «suchy, miękki, dobrze nasiąkający materiał (głównie słoma, także przesiane trociny, mech, liście itp.) rozkładany jako posłanie na legowiskach zwierząt gospodarskich; podściółka» Zmienić krowom ściółkę. ∆ …   Słownik języka polskiego

  • trocinowy — przym. od trociny Płyty trocinowe. Piecyk trocinowy. ∆ Beton trocinowy → trocinobeton …   Słownik języka polskiego

  • ściółka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. ściółkałce; lm D. ściółkałek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} materiał na posłanie dla zwierząt hodowlanych – głównie słoma, czasem trociny, liście itp. : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień